Aktualizace údajů o pokrytí k 1. 5. 2017

Na základě technických parametrů základnových stanic poskytnutých operátory ke dni 1. 5. 2017 byla současně se zveřejněním nové verze stránek provedena aktualizace vypočteného pokrytí sítěmi LTE ve všech sledovaných pásmech.

…číst dál

Základní informace k verzi 2.0

V souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen "Vyhlášení") byly držitelům přídělů rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz uloženy povinnosti pokrytí území a obyvatel v rozsahu stanoveném ve Vyhlášení (rozvojová kritéria).

K prvnímu kontrolnímu termínu, tedy do 30 měsíců od udělení přídělů rádiových kmitočtů, splnili všichni jejich držitelé (společnosti O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.) povinnost pokrýt 30 ze 32 okresů skupiny A (řídce obydlené okresy).

Český telekomunikační úřad bude v nové verzi 2.0 těchto internetových stránek dále v pravidelném měsíčním intervalu zveřejňovat aktuální průběh plnění rozvojových kritérií ke druhému kontrolnímu termínu, tedy do 5 let od udělení přídělů rádiových kmitočtů. Pro tento kontrolní termín je stanovena povinnost pokrýt všechny okresy skupiny A (řídce obydlené okresy), nejméně 22 ze 45 okresů ze skupiny B (ostatní okresy) a nejméně 50% rozsahu železničních koridorů a dálnic.

Nově je možno zobrazit nejen vypočtené plošné pokrytí obyvatel dle jednotlivých kmitočtových pásem a mobilního operátora a souhrnné pokrytí každého mobilního operátora ve všech kmitočtových pásmech, ale též pokrytí dálnic a železničních koridorů. Doplněno bylo i zobrazení splnění požadované úrovně pokrytí u jednotlivých okresů. Grafické zobrazení pokrytí doplňuje tabulkový přehled s informacemi o pokrytí obyvatel v rámci jednotlivých územních celků, dálnic a železničních koridorů.

Internetové stránky byly dále doplněny o další funkce usnadňující jejich využívání, jako například možnost volby průhlednosti mapového podkladu, možnost zobrazení přehledné administrativní mapy a zvýraznění splnění jednotlivých požadovaných kritérií v tabulkovém zobrazení. Aktualizovány byly i informace v částech Způsob použití a Výpočet pokrytí.

…číst dál